Wijs mij de weg
Wijs mij de weg, ik wil U volgen.
U weet wat goed voor mij zal zijn.
Mijn hoop is op U elke morgen
want altijd weet ik U dichtbij.
Ik weet niet wat de dag zal brengen
of waar Uw hand mij leiden zal;
leer mij Uw weg, ga Zelf mij voor,
Heer, ik zet mijn treden in Uw spoor.
Mijn levensweg is in Uw handen.
Wie anders kan mijn Leidsman zijn?!
Ik zal dan in Uw waarheid wand'len,
ik zal gedurig bij U zijn.
Want wat de toekomst mij zal brengen,
ik vrees geen kwaad, Gij zijt bij mij.
Heer, wees mijn gids en aan Uw hand
volg ik naar het onbekende land.
Ach Here, maak mij Uwe wegen
toch door Uw Woord en Geest bekend.
En leer mij hoe die zijn gelegenen
ook waarheen Gij Uw treden wendt.
Help mij te kiezen voor het goede
om zo te leven naar Uw wil.
Wijs mij de weg, verlicht mijn paden
leer mij volgen stap voor stap.